عاشقانه

عاشقانه

می خواهم بنویسم
نمی توانم ؛
یک کلمه به ذهنم می رسد
تــــ ــــو
تمام شد این هم نوشته ی امروز!

***

نمیگم گل زندگیمی چون پژمرده میشی نمیگم افتاب وجودمی چون غروب میکنی بهت میگم نفسمی چون اگه نباشی من هم نیستمزندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست آنقدر سیر بخند که غم از رو برود
***
گیرم که مرا جواب کردی خوش باش
 تهمت زدی و خراب کردی خوش باش
آن روز که با خودت گلاویز شدی
 گر آینه را مجاب کردی خوش باش
***
همین مسیر را مستقیم بروی می رسی به دو راهی ،یک راه به من ختم می شود ،آن دیگری به ختم من !!!
***
مصنــوعی لبخنــد زدنت را می گــذارم به حساب هر چیزی ..
الا اینکــه دلت را زده باشــم..
 

 
   
 

©1391 تمامی حقوق این سایت متعلق به آتش.ین میباشد. استفاده تمام یا بخشی از آن، بدون مجوز کتبی، ممنوع میباشد. با متخلفین طبق آیین نامه و قانون حمایت از منتشرین برخورد میگردد.

Web Design by Parsian CMS, Web Hosting by Parsian Networks 2004-2013 طراحی وب با استفاده از مدیریت محتوا شبکه پارسیان, دامنه و هاستینگ توسط شبکه پارسیان 2004-2013